แบงก์ชาติ แนะ 10 แบงก์ รับเปิดบัญชีเงินฝากออนไลน์

แบงก์ชาติ แนะ 10 แบงก์ รับเปิดบัญชีเงินฝากออนไลน์

ธปท.เผยปัจจุบันการเปิดบัญชีเงินฝากออนไลน์ผ่าน NDID ทำได้แล้ว 10 ธนาคาร พร้อมเปิดขั้นตอนการใช้บริการ

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 เฟสบุ๊กแฟนเพจ “ธนาคารแห่งประเทศไทย – Bank of Thailand” เปิดเผยว่า ปัจจุบันการเปิดบัญชีธนาคารออนไลน์โดยไม่ต้องไปที่สาขาธนาคาร สามารถทำได้แล้วใน 10 ธนาคารที่รองรับ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเปิดบัญชีธนาคารที่อำนวยความสะดวกให้ลูกค้ามากขึ้น

โดยลูกค้าสามารถเปิดบัญชีใหม่ได้ง่าย ๆ ผ่าน NDID หรือระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัลได้ ไม่ต้องไปสาขา ซึ่งขั้นตอนยืนยันตัวตนก็ไม่ยาก ยกตัวอย่างลูกค้ามีบัญชีของธนาคาร B อยู่แล้ว ต้องการเปิดบัญชีใหม่ผ่าน NDID กับธนาคาร A ทำได้โดยดาวน์โหลด Mobile App ของธนาคารที่ต้องการเปิดบัญชี (ธนาคาร A) โดยกรอกข้อมูลลูกค้า และเลือกธนาคารที่ปัจจุบันมีบัญชีอยู่ (ธนาคาร B) เพื่อยืนยันตัวตนผ่านระบบ NDID

จากนั้น ลูกค้าจะได้รับข้อความแจ้งเตือนจากธนาคาร B และเข้า Mobile App ธนาคาร B เพื่อเข้าไปยืนยันตัวตน และให้ความยินยอม ส่งข้อมูลให้ธนาคาร A

ต่อมาก็ตรวจสอบข้อมูลที่ธนาคาร A ได้รับ และยืนยันการขอเปิดบัญชีที่ Mobile App ของธนาคาร A ถึงขั้นตอนนี้แล้ว ก็เป็นอันว่าเปิดบัญชีเงินฝากสำเร็จ

ทั้งนี้ ปัจจุบันลูกค้าสามารถใช้ NDID เปิดบัญชีใหม่ได้ 10 ธนาคารด้วยกัน คือ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย, ธนาคารเกียรตินาคินภัทร, ธนาคารทหารไทยธนชาติ, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารออมสิน และ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) โดยลูกค้าต้องเคยมีบัญชีเงินฝากกับ 1 ใน 10 ธนาคารดังกล่าว และเคยถ่ายรูปหน้าเพื่อใช้เทคโนโลยีจดจำใบหน้า สำหรับการยืนยันตัวตน

ขณะที่การให้บริการเป็นไปตามช่วงเวลาและเงื่อนไขของแต่ละธนาคาร

อ้างอิง
https://www.prachachat.net/finance