ผู้ถือหุ้นใหญ่ APEX ขายหุ้น 9.14% ให้ “นภัสสร เอี่ยมเจริญ”

ผู้ถือหุ้นใหญ่ APEX ขายหุ้น 9.14% ให้ “นภัสสร เอี่ยมเจริญ”

 

ผู้ถือหุ้นใหญ่ APEX “พวงจันทร์ สัมภวคุปต์ – เอกพงษ์ ณ ระนอง” ขายหุ้นรวมกว่า 368.93 หุ้น หรือ 9.14% ให้แก่ “นภัสสร เอี่ยมเจริญ”

รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แจ้งว่า ได้รับรายงานการจำหน่าย หุ้นของ บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ APEX โดย นายเอกพงษ์ ณ ระนอง ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 4 ก.พ.2565

จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 4.7272% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 2.4786% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 4.7272% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 2.4786% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ทั้งนี้ เป็นการซื้อขายกันโดยตรงกับ นางสาวนภัสสร เอี่ยมเจริญ จำนวนหุ้นที่จำหน่าย 190,719,724 หุ้น หรือ 4.7272% ภายหลังการจำหน่ายเหลือถือ 100,000,000 หุ้น หรือ 2.4786%

นอกจากนี้ ก.ล.ต.ยังได้รับรายงานการขายหุ้น APEX โดย นางพวงจันทร์ สัมภวคุปต์ ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 4 ก.พ.2565 จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 4.4171% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 7.4358% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 4.4171% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 7.4358% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ทั้งนี้ เป็นการซื้อขายกันโดยตรงกับ นางสาวนภัสสร เอี่ยมเจริญ เช่นกัน จำนวนหุ้นที่จำหน่าย 178,211,278 หุ้น หรือ 4.4171% ภายหลังการจำหน่ายเหลือถือ 300,000,000 หุ้น หรือ 7.4358%

สำหรับ นางพวงจันทร์ สัมภวคุปต์ และ นายเอกพงษ์ ณ ระนอง เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ APEX อันดับ 3 และ 4 ตามลำดับ (ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 19 ก.ค.2564) ขณะที่ นางสาวนภัสสร เอี่ยมเจริญ เป็นนักแสดงชาวไทย

อ้างอิง
https://www.bangkokbiznews.com/business