บล.ทิสโก้ ครองอันดับโบรกเกอร์ไทยที่ดีที่สุดในประเทศ

บล.ทิสโก้ ครองอันดับโบรกเกอร์ไทยที่ดีที่สุดในประเทศ

นายไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) ทิสโก้ จำกัด นำทีมผู้บริหาร บล.ทิสโก้ รับรางวัล Best Domestic Brokerage in Thailand จาก Asiamoney Brokers’ Poll 2021 จัดโดย Asiamoney นิตยสารการเงินชั้นนำของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยในปีนี้เป็นการเก็บผลสำรวจความคิดเห็นของนักลงทุนสถาบันและธุรกิจที่ปรึกษาด้านการบริหารความมั่งคั่ง จำนวน 5,734 ราย จาก 2,876 สถาบันทั่วโลก เพื่อจัดอันดับโบรกเกอร์ที่ดีที่สุดในแต่ละประเทศ ซึ่งมีความโดดเด่นในด้านการให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์แก่นักลงทุนซื้อหวยออนไลน์ถูกกฎหมายมั่นใจได้สถาบัน คุณภาพของคำแนะนำการลงทุน และคุณภาพงานวิเคราะห์

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา บล.ทิสโก้ได้ร่วมมือกับ Jefferies Hong Kong Limited ผู้ให้บริการด้านวาณิชธนกิจชั้นนำระดับโลก เพื่อให้บริการงานวิจัยหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนไทย รวมถึงเป็นที่ปรึกษาแก่นักลงทุนสถาบันที่ต้องการเข้ามาซื้อขายหลักทรัพย์ในประเทศไทยอย่างครบวงจร โดยความร่วมมือในครั้งนี้ ตอกย้ำจุดยืนของ บล.ทิสโก้ในการเป็นผู้นำด้านคำแนะนำการลงทุน ที่เน้นนำเสนอบทวิจัยเชิงลึกและทันต่อสถานการณ์ จึงได้รับการยอมรับในระดับสากล

บุคคลในภาพ (จากซ้ายไปขวา)

1.คุณมนชัย มกรานุรักษ์ หัวหน้าสำนักวิจัย บล.ทิสโก้ จำกัด
2.คุณอัญชนา ไกรสอาด หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ บล.ทิสโก้ จำกัด
3.คุณวิวัฒน์ เตชะพูลผล รองกรรมการผู้จัดการและหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ทางเทคนิค บล.ทิสโก้ จำกัด
4.คุณไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บล.ทิสโก้ จำกัด
5.คุณฐาปน พานิช หัวหน้าสำนักวิจัย สายงานลูกค้าสถาบัน บล.ทิสโก้ จำกัด
6.คุณอุมาพร เดชาวิจิตร หัวหน้าฝ่ายบริการลูกค้าสถาบันต่างประเทศ บล.ทิสโก้ จำกัด
7.คุณพิทักษ์ ลิ้มรัตนดำรงค์ หัวหน้าฝ่ายบริการลูกค้าสถาบัน บล.ทิสโก้ จำกัด
8.คุณฉัตรวัชร์ ฉัตรวุฒิสิริพล หัวหน้าฝ่ายบริการลูกค้าบุคคล บล.ทิสโก้ จำกัด