ธ.ก.ส. เติมเงินสินเชื่อสู้ภัย COVID-19 อีก 10,000 ล้านบาท

ธ.ก.ส. เติมเงินสินเชื่อสู้ภัย COVID-19 อีก 10,000 ล้านบาท

ธ.ก.ส. เติม 10,000 ล้านบาท เสริมสภาพคล่องเกษตรกร ผ่านสินเชื่อสู้ภัย COVID-19 ให้กู้รายละ 10,000 บาทโดยไม่ต้องมีหลักประกัน ดอกเบี้ยคงที่ 0.35% ต่อเดือน กู้ผ่าน LINE Official BAAC Family ถึง 30 ก.ย. 65

นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส.ขยายระยะเวลาขอสินเชื่อสู้ภัย COVID – 19 เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและป้องกันการก่อหนี้นอกระบบให้กับเกษตรกรรายย่อยและลูกจ้างภาคการเกษตรวงเงินรวม 10,000 ล้านบาทไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

ทั้งนี้ สินเชื่อสู้ภัย COVID – 19 จะให้กู้กับเกษตรกรรายย่อยและลูกจ้างภาคการเกษตรวงเงินรวม 10,000 ล้านบาท โดย

ให้กู้รายละไม่เกิน 10,000 บาท
ไม่ต้องใช้หลักประกัน(Clean Loan)
อัตราดอกเบี้ยคงที่ 0.35% ต่อเดือน
ชำระคืน 3 ปี
ปลอดชำระต้นเงินและดอกเบี้ยในช่วง 6 เดือนแรก
“การการเพิ่มวงเงินสินเชื่อสู้ภัย COVID-19 เป็นการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี(ครม.) เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565 ที่เห็นชอบให้ ธ.ก.ส.ขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการสินเชื่อสู้ภัย COVID-19 ไปจนถึง 30 กันยายน 2565 จากเดิมที่สิ้นสุดโครงการไปแล้ว ซึ่งธ.ก.ส.ได้ให้การสนับสนุนสินเชื่อให้เกษตรกรผ่านสินเชื่อสู้ภัย COVID-19 ไปแล้วกว่า 9,391 ล้านบาท”นายธนารัตน์กล่าว

 

ทั้งนี้รัฐบาลมีนโยบายในการช่วยเหลือประชาชน ด้วยการออกมาตรการต่างๆ มาสนับสนุน ในช่วงที่ผ่านมา

ธ.ก.ส.เป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลไปยังประชาชน ไม่ว่าจะเป็นการโอนเงินช่วยเหลือตามโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ การโอนเงินประกันรายได้พืชเศรษฐกิจหลัก การประกันภัยพืชผลและการเติมเงินทุนอัตราดอกเบี้ยต่ำเพื่อให้เกษตรกรนำไปลงทุนประกอบอาชีพและเสริมสภาพคล่องในการใช้จ่าย

 

อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 และเว้นระยะห่างทางสังคมตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุข ผู้ที่สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ผ่าน LINE Official BAAC Family ได้

อ้างอิง
https://www.thansettakij.com/money_market