คลังทำแบบฟอร์มบัตรคนจนเสร็จแล้ว คาดเปิดลงทะเบียน ก.ค.-ส.ค.นี้

คลังทำแบบฟอร์มบัตรคนจนเสร็จแล้ว คาดเปิดลงทะเบียน ก.ค.-ส.ค.นี้

“สันติ” เผยคลังทำแบบฟอร์มลงทะเบียนบัตรคนจนเสร็จแล้ว พร้อมเปิดลงทะเบียนเดือน ก.ค.-ส.ค.นี้ เร่งเชื่อมระบบ 40 หน่วยงาน คัดคนจน

วันที่ 9 มีนาคม 2565 นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า คลังได้จัดทำแบบฟอร์มสำหรับใช้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการเชื่อมระบบออนไลน์เพื่อคัดกรองคุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วม กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่า 40 หน่วยงาน อาทิ

กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย สถาบันการเงินของของรัฐและเอกชน เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติในส่วนของรายได้ สินทรัพย์ต่าง ๆ ทั้ง บ้าน รถ ที่ดิน เงินฝาก และอื่น ๆ ตามเกณฑ์คัดกรองใหม่ที่กำหนดไว้ ซึ่งคาดจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนได้ช่วง ก.ค. – ส.ค. 65

“การเชื่อมระบบเพื่อคัดกรองบัตรสวัสดิการรอบนี้ จะเชื่อมมากกว่า 40 หน่วยงาน เพื่อให้มีการตรวจสอบคัดกรองคุณสมบัติ เรื่องของรายได้และทรัพย์สิน ให้ได้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนตัวจริง ส่วนของแบบฟอร์มที่ให้ลงทะเบียนตอนนี้ทำเสร็จไปแล้ว ดังนั้นคลังเชื่อว่าพร้อมเปิดให้ลงทะเบียนได้ช่วงเดือน ก.ค.-ส.ค. 65”

อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่าระหว่างนี้ที่รัฐบาลกำลังเปิดลงทะเบียน และคัดเลือกบัตรสวัสดิการฯ รอบใหม่นั้น ผู้ถือบัตรสวัสดิการเดิมยังสามารถใช้สิทธิได้อยู่ จนกว่าจะเริ่มใช้บัตรสวัสดิการฯอันใหม่

ส่วนแผนการออกมาตรการเพิ่มเติม เพื่อดูแลกลุ่มเปราะบางและผู้มีรายได้น้อยเพิ่มเติม ในช่วงที่ภาระค่าครองชีพเพิ่มขึ้นจากราคาพลังงานและสินค้านั้น กระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการหารือเพื่อประเมินผลอย่างใกล้ชิด เพื่อนำเสนอที่ประชุมในระดับนโยบาย ก่อนพิจารณาว่าจำเป็นต้องมีมาตรการใดออกมาช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

อ้างอิง
https://www.prachachat.net/finance